Kondens

projekter

Kondens Arkitekter er en tegnestue i Aarhus. Vores speciale er demokratisk arkitektur og strategisk nabolagsudvikling. Kondens er stiftet i 2016 med udgangspunkt i at udvikle demokratiske potentialer i nabolagene ved hjælp af social arkitektur. Det er vores mål at binde forskellige interesser sammen om en fælles udfordring. Vores projekter er socialt inklusive forløb, der nedbryder fysiske barrierer og rykker opfattelsen af naboskab og et socialt stærkt arbejdsmiljø. Vi anser arkitektur som et middel til at fremme det iboende engagement i mennesket, der opstår, når man går sammen med andre om en udfordring. Det gør Kondens’ arbejde unikt, fordi vores arkitektur opererer i de umættede områder af samfundet.

 
 
 

projekter

Vores projekter tager udgangspunkt i mellemmenneskelige møder. Vores sigte er at skabe relationer mellem alle involverede og få sat ansigt på nabolaget. Det gør vi ved at igangsætte en proces, som giver medbestemmelse til dem, der bor og lever i de enkelte nabolag. På den måde danner udformningen af vores arkitektur et centralt samlingspunkt for alle, der ønsker at skabe sit eget nabolag.

 
 

01—

Vesterhavs Ungeklyngen

Igangværende projekt med transformationen af et tidligere fodboldsklubhus til et Ungehus. Egnen er præget af mangel på rum de unge ser som deres eget, samt en stigende fraflytning til de større byer. Dette udfordrer den lokale ungdomskultur. Sammen med de lokale unge italesætter vi udfordringerne med diskussion, storytelling, inddragende designproces og 1:1 arkitektur.

 

 
 
 

02—

DEMOKRATISK ARKITEKTUR

Under temaerne Forandring//Formidling//Forsamling arrangerede og faciliterede Kondens workshop med Globale Gymnasier. Workshoppen tog udgangspunkt i forandringsprocesser i samfundet og var baseret på tegnestuens erfaringer med Demokratisk Arkitektur i felten. De 40 elever fra 12 gymnasier i hele Danmark arbejdede under tre intensive dage på Aarhus Gymnasium med emner de gerne vil ændre i samfundet. Eleverne producerede personlige collager, undersøgte initiativer i felten og skabte til sidst en udstilling med de af tegnestuen præfabrikerede træelementer. Workshoppen var støttet af Fonden for Entreprenørskab, der så et stort potentiale i at styrke elevernes globale kompetencer med viden om forandringsprocesser.  

 
 
 
 
 

03—

omdrejningspunkt rundhøj FASE II

På Rundhøj Torv har vi færdiggjort Fase II. Vi har bygget et faciliteringshus, der skal understøtte livet og aktiviteterne på torvet og de mange tiltag, der allerede finder sted i Omdrejningspunktet. I huset, som hedder "Lampen", er håndvask, køleskab og låsbare skabe til personlige ejendele, som beboere kan trække ud på torvet; spil, stole, værksted og foodtruck. Bag bygningen er vi i gang med at bygge en rampe, der forbedrer torvet for fodgængere.

 
 
 
 
 
 

04—

omdrejningspunkt rundhøj FASE I

Midt på Rundhøj Torv har vi, sammen med Borgmesterens afdeling i Aarhus og lokale beboere, skabt et omdrejningspunkt for initiativer, medborgerskab og fælles oplevelser. Vi ønsker at styrke Rundhøj som lokalområde med et fysisk rum, der udgør et centralt mødested for borgere, kommune og erhvervslivet. Vi holder ild i engagementet ved at facilitere workshops og en voksende arkitektur på torvet.

 
 
 
 
 
 

05—

Demokratiske potentialer

På Institut for (X) på Godsbanen i Aarhus deltog vi i udstillingen Demokratiske Potentialer. Udstillingen udsprang af tværfaglige afgangsprojekter- og specialer inden for arkitektur og felter som antropologi, kommunikationsdesign og samfundsudvikling. Alle projekter havde udgagspunkt i en hverdagsdemokratisk vinkel. Til ferniseringen holdt vi oplæg om hverdagsdemokrati i praksis og inddrog de besøgende i spændende workshops.

 

 
 
 
 
 
 

06—

Langkærtunnelen

Med transformationen af tunnelen mellem Tilst Skole og et boligkvarter er det vores mål at skabe tryghed for de unge, der normalt fravælger den mørke tunnel. Projektet giver lokalt ejerskab til eleverne, som i fællesskab har forvandlet tunnelen til et sted, de trygt kan færdes igennem.

 
 
 
 
 
 

07—

Detroit dispersed democracy

Projektet udgør fundamentet for vores arbejde med at skabe rammerne for et interessebaseret hverdagsdemokrati i lokale nabolag. Detroits økonomiske nedgang har skabt en kløft mellem byens lokalområder. Projektet er udformet som et strategisk greb, der skal bygge bro i et splittet demokrati. Det sker ved at inddrage borgerne i en dynamiske beslutningsproces om byens fremtid, hvor alle 105 nabolag får en lokal stemme.

 
 
 
 
 
 

08—

MUUSGÅRDEN

Muusgården er blandt de mest prominente bygninger i Kerteminde. Vores restaurering af facaderne har givet nyt liv til den 200 år gamle købmandsgård midt i den ældste del af byen. Til restaureringen anvendte vi lokale håndværkere med speciale i bindingsværk.

 
 
 
 
 
 

09—

UdkiKKet Northside

I 2014 designede og byggede vi Udkikket på Northside Festival. Udkikket udgjorde et afslappende åndehul og en mulighed for at få en pause. På trappekonstruktionen kunne festivalgæsterne hvile benene, mens der fra toppen af Udkikket var frit udsyn over indgangen til festivalpladsen. Projektet blev pakket sammen i containerne og genanvendt de efterfølgende år som et tiltag i en bæredygtig dagsorden.