Kondens

agenda

Kondens Arkitekter er en tegnestue i Aarhus. Vores speciale er demokratisk arkitektur og strategisk nabolagsudvikling. Kondens er stiftet i 2016 med udgangspunkt i at udvikle demokratiske potentialer i nabolagene ved hjælp af social arkitektur. Det er vores mål at binde forskellige interesser sammen om en fælles udfordring. Vores projekter er socialt inklusive forløb, der nedbryder fysiske barrierer og rykker opfattelsen af naboskab og et socialt stærkt arbejdsmiljø. Vi anser arkitektur som et middel til at fremme det iboende engagement i mennesket, der opstår, når man går sammen med andre om en udfordring. Det gør Kondens’ arbejde unikt, fordi vores arkitektur opererer i de umættede områder af samfundet.

 
 

agenda

 
 

En bygning er ikke kun det materiale, den frembryder af. En bygning er de mennesker, den tager form af. Mennesker giver liv til arkitektur, og arkitektur er fundamentet for det liv, mennesker lever.

Systemer fremspringer overalt i vores omgivelser. Vores hverdagsliv tager form efter individuelle systemer og dynamikker, der tilsammen tegner mønstre af samfundet.

Hos KONDENS observerer og undersøger vi disse frembrydende mønstre og lader dem forme vores designproces. For os er arkitektur en naturlig indgang til en effektiv og altomfattende proces, der undersøger samfundets potentiale og fremmer social inklusion.

Vores projekter er socialt inklusive forløb, der nedbryder fysiske barrierer og rykker opfattelsen af naboskab og et socialt stærkt arbejdsmiljø. Vi anser arkitektur som et middel til at fremme det iboende engagement i mennesket, der opstår, når man går sammen med andre om en udfordring. Det gør vores arbejde unikt, fordi vores arkitektur opererer i de umættede områder af samfundet.

Hos Kondens er vores tilgang en deltagelsesproces, der omslutter alle aktørers perspektiver på det omgivende miljø. Det er vores holdning, at denne tilgang spiller en central rolle for strategisk nabolagsudvikling og fremmer samtalen i det mellemmenneskelige møde.